Tag: Dörte Eißfeldt

  • Dörte Eißfeldt – Schneeball

    June 1, 2010
    Dörte Eißfeldt Schneeball - limited edition book/leporello, 1989/90 I will start by saying that this might be the oldest book…